tovisol_logo

Teknisk isolering

Din helhetsleverantör av teknisk isolering inom vs och ventilation

Vi erbjuder våra kunder ett helhetskoncept inom teknisk isolering. Våra kunder finns inom bygg- och fastighetsbranschen men vi utför även arbeten inom tillverknings- och energiindustrin. Teknisk isolering inbegriper all typ av isolering som inte är isolering av en fastighets byggkonstruktion.

Vi utför allt inom teknisk isolering, tex:

  • Ventilationsisolering
  • Rörisolering
  • Värme
  • Kyla
  • Kondens
  • Kyl- och värmesystem
  • Ljudisolering av ventilationsrör
  • Dagvatten- och avloppsrör
  • Brandtätning och brandisolering
  • Industriisolering